Groep 1/2

Wat leuk dat u een kijkje komt nemen op onze site. Wij zullen u hier zo goed mogelijk proberen te informeren over onze werkwijze bij de kleuters.

Bij het binnenkomen worden de kinderen begroet door de leerkracht. We beginnen iedere ochtend met een inloop. De kinderen kiezen een activiteit waarmee zij kunnen spelen. De leerkracht heeft nu tijd om met kinderen indidueel of in groepjes extra instructie te geven. Na de inloop beginnen we in de kring met het openen van de dag door middel van een verhaal of lied uit Trefwoord en hebben we een reken- of taalactiviteit. Met rekenen gebruiken we de rekenspellen van Met sprongen vooruit. Dit is een compleet rekenprogramma waarbij alle rekendoelen aan bod komen. Met taal zijn we bezig met voorbereidende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan auditieve oefeneningen en het lezen en uitspelen van een prentenboek. 

Na de kring spelen we bij goed weer buiten. We spelen met diverse buitenspeelmaterialen. Bij slecht weer gymmen we in het speellokaal. We spelen spelletjes of maken gebruik van de gymmaterialen.

Hierna is het speel/werktijd.  In het aanbod bij de kleuters laten wij ons leiden door de uitgangspunten van basisontwikkeling en ontwikkelingsgericht onderwijs. Er wordt bij onze groepen 1/2 gewerkt en gespeeld in thema’s.We starten deze thema's altijd met een betekenisvolle activiteit. Er komt een brief of er is een probleem. Hiermee vergroten we de betrokkenheid waardoor het voor de kinderen meteen betekenisvol wordt. Tijdens het werken raken de kinderen spelenderwijs bekend met technieken als knippen, scheuren, plakken, verven, etc. Maar ook met begrippen als vormen, kleuren tegenstellingen etc. In de hoeken voegen we reken en taalactivteiten toe zodat het spelend leren voldoende aan bod komt! Bij elk thema is er ook een themahoek wat refereert aan het thema van die periode.

In de middag starten we, op locatie Snoekenveen, met het lezen van een boekje op een matje. Alle kinderen liggen hierbij op hun buik op de grond. Door het lezen in deze houding, leren de kinderen zich te focussen op 1 punt.Er wordt vanaf groep 1/2 wekelijks via het digibord Engels gegeven.

Alle vorderingen van uw kind wordt in een leerlingvolgsysteem genoteerd. Wij maken gebruik van het BOSOS observatiesysteem. Per jaar hebben we 2x oudergesprekken om de ontwikkeling te bespreken van uw kind. Natuurlijk kunt u dagelijks met ons in gesprek als dat nodig.Van alle dagelijkse dingen in de groep houden wij u graag op de hoogte via de Social Schools app van de groep van uw kind. Kom gerust eens langs voor een informatief gesprek.