Groep 3

Iedere dag kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur de klas inkomen. Ze worden welkom geheten bij de deur door de juf en gaan rustig hun starttaak maken. Deze taak staat op het digibord.

We beginnen de dag met een lied en volgen de thema’s uit Trefwoord. We luisteren en praten over de verhalen of zingen bijbehorende liedjes.

We gaan de letters, woorden en teksten eerst samen oefenen uit Veilig leren lezen. Er zijn kinderen die daarna zelf aan opdrachten gaan werken. Anderen gaan met de juf lezen en leesopdrachten maken.

We oefenen gelijk om de geleerde letter ook als schrijfletter te maken.

Na de pauze gaan we rekenen. We rekenen uit de methode Getal en Ruimte junior. We oefenen het tellen tot 20. Ook met hupjes van 2 of 5. We maken bus sommen en splitsen. We gebruiken daarbij het digibord, het rekenrek of kralenketting.

In de middag doen we ook allerlei activiteiten rond Veilig leren lezen in het lees- schrijfcircuit. Daarna is er vaak hoekenspel , waarin we knutselen, tekenen en spelen. Wekelijks wordt er via het digibord Engels gegeven.