Groep 4

Iedere ochtend heet de leerkracht alle kinderen welkom bij de deur van de klas. De leerlingen gaan rustig naar hun plek en gaan aan de slag met hun starttaak. Deze taak wordt standaard opgeschreven op het digibord. Na de starttaak en een stukje trefwoord gaan de kinderen aan de slag met lekker lezen. Hiermee leren de kinderen goed technisch lezen. De lessen worden van groep 4 tot groep 8 gegeven en het kan voorkomen dat de kinderen in een klas hoger instructie gaan krijgen met lezen.

Na het lezen gaan we verder met rekenen. Hierbij wordt het doel altijd helder gemaakt op het bord en weten de kinderen wat ze aan het eind van de les moeten kunnen of moeten weten. De doelen worden na de les opgehangen in de klas, zodat dit het gehele blok zichtbaar blijft. Met rekenen gaan we leren om te rekenen tot 100 en gaan we een begin maken met de tafel van 2, 3, 4, 5 en 10.

Na de pauze gaan we aan de slag met spelling en taal. Met spelling worden de doelen ook zichtbaar gemaakt, hierbij kunt u denken aan de spellingscategorie van de dag. De spellingswoorden gaan 4 letters over naar meerdere letters. Ieder blok krijgen de kinderen spellingswoorden mee om te oefenen voor het dictee dat aan het eind van het blok plaats vindt.

Wekelijks wordt er via het digibord Engels gegeven.

Op woensdagochtend krijgen de kinderen gym van een gymmeester.