Groep 6

Iedere ochtend heet de leerkracht alle kinderen welkom bij de deur van de klas. De leerlingen gaan rustig naar hun plek en gaan aan de slag met hun starttaak. Deze taak wordt standaard opgeschreven op het digibord. Na de starttaak en een stukje trefwoord gaan de kinderen aan de slag met Blink lezen. Hiermee leren de kinderen goed technisch en begrijpend lezen. 

Na het lezen gaan we verder met rekenen. Hierbij wordt het doel altijd helder gemaakt op het bord en weten de kinderen wat ze aan het eind van de les moeten kunnen of moeten weten. De doelen worden na de les opgehangen in de klas, zodat dit het gehele blok zichtbaar blijft. In groep 6 komen aan bod: hoofdrekenen, breuken, procenten, verhoudingen, optellen en aftrekken, keer- en deelsommen. Na elk blok wordt er een toets afgenomen.

Na de pauze gaan we aan de slag met spelling en taal. Met spelling worden de doelen ook zichtbaar gemaakt, hierbij kunt u denken aan de spellingscategorie van de dag. Ieder blok krijgen de kinderen spellingswoorden mee om te oefenen voor het dictee dat aan het eind van het blok plaats vindt.

De kinderen krijgen ook, net zoals vorig jaar, zaakvakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Wij gebruiken daar de methode: ‘Blink' voor.

Wekelijks wordt er via het digibord Engels gegeven.