Groep 7

De leerkracht schudt de leerlingen de hand bij de start van de dag. De kinderen beginnen aan hun starttaak, welkom in de leeromgeving. Volgens de samen afgesproken leefregels wordt er in de groep geleerd en met elkaar omgegaan. In groep 7 werken de leerlingen steeds zelfstandiger en op hun eigen niveau. Na de dagopening wordt er gewerkt volgens de volgorde die op het bord staat. Elk kind weet aan welke doelen hij of zij werkt. Het kan voorkomen dat er op 3 niveaus wordt gewerkt en geleerd.

Naast de kernvakken, rekenen, taal en lezen, werken leerlingen ook aan zaakvakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Creatieve vakken, zoals tekenen en handvaardigheid komen ook aan bod. Bij deze vakken werken wij op school projectmatig. In elk project kunnen de kinderen aan individuele opdrachten en groepsopdrachten werken, zodat de kinderen goed zelfstandig en samen leren werken. Naast de dagtaken werken de kinderen aan weektaken, waar deze opdrachten ook in verwerkt zijn. Bij het onderdeel spelling komt de werkwoordspelling erbij in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd.

Naast de vakken wordt ook gewerkt aan 21-eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan: denkgewoonten, zelfregulatie, perspectief nemen en samenwerken. We doen dit door middel van oefeningen voor de executieve functies. De kinderen leren hiermee plannen, zich concentratie, hun emotie reguleren en kritisch denken.Het huiswerk in groep 7 wordt ook meer.

De kinderen krijgen leerwerk mee voor de zaakvakken, voor Engels en voor spelling. Daarnaast krijgen ze waar nodig extra oefenwerk mee naar huis voor bijvoorbeeld rekenen. We leren de kinderen presenteren met behulp van moderne middelen, zoals Powerpoint of Prezi. De kinderen houden een boekpresentatie en een presentatie over hun gemaakte werkstuk. Deze bereiden de kinderen grotendeels thuis voor.