Samen met ouders

Een korte lijn met u als ouder(s)/ verzorger(s) vinden wij belangrijk en een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Als school zijn wij verantwoordelijk voor het onderwijs dat wij verzorgen, maar wij denken dat we elkaar goed kunnen ondersteunen en versterken. U kunt meedenken, tips geven en op een actieve manier uw betrokkenheid tonen door ouderavonden te bezoeken, gesprekken te voeren met de leerkracht van uw kind en bijvoorbeeld ondersteunen bij het huiswerk.

De school neemt het initiatief tot verschillende contactmomenten. Te denken valt aan het startgesprek, ontwikkelgesprekken, kijkochtenden en informatieavonden.

Onze communicatie verloopt via social schools, ons interne communicatieplatform.

Op De Duif hebben we een enthousiaste activiteitencommissie die ons ondersteunt bij de feesten in het jaar en zorg draagt voor een passende inrichting van de school bij de verschillende thema’s.

De oudergeleding van de MR bestaat uit gekozen ouders die kritisch het beleid en de beslissingen van de school bijhouden.