Wat heeft uw kind nodig?

Ieder kind is anders en heeft andere onderwijsbehoeften. Toch geloven wij dat leerlingen het best tot leren en ontwikkelen komen binnen een rustige, veilige en gestructureerde omgeving.

De Duif werkt met heldere gedragsverwachtingen en onze schoolafspraken staan daarbij centraal:

  • Respect: Accepteer hoe iedereen is en houd rekening met elkaar
  • Vertrouwen: Wees eerlijk en luister naar elkaar
  • Veiligheid: Denk na bij wat je doet en zegt; voor jezelf, de omgeving en de ander

Wij ondersteunen ieder kind om boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Wij leiden onze leerlingen niet op voor het Voortgezet Onderwijs, maar voor het leven. School is de ultieme oefenplek om te leren, te oefenen en om fouten te mogen maken, zowel op leergebied als op sociaal- emotioneel gebied.