Bovenbouw

De leerkracht schudt de leerlingen de hand bij de start van de dag. De kinderen beginnen aan hun starttaak, welkom in de leeromgeving. Volgens de samen afgesproken leefregels wordt er in de groep geleerd en met elkaar omgegaan. In de bovenbouw werken de leerlingen steeds zelfstandiger en op hun eigen niveau. Na de dagopening wordt er gewerkt volgens de volgorde die op het bord staat. Elk kind weet aan welke doelen hij of zij werkt. Het kan voorkomen dat er op 3 niveaus wordt gewerkt en geleerd.

Naast de kernvakken, rekenen, taal en lezen, werken leerlingen ook aan zaakvakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Creatieve vakken, zoals tekenen en handvaardigheid komen ook aan bod. Bij deze vakken werken wij op school projectmatig. In elk project kunnen de kinderen aan individuele opdrachten en groepsopdrachten werken, zodat de kinderen goed zelfstandig én samen leren werken. Naast de dagtaken werken de kinderen aan weektaken, waar deze opdrachten ook in verwerkt zijn. 

Naast de vakken wordt ook gewerkt aan 21-eeuwse vaardigheden. Denk hierbij aan: denkgewoonten, zelfregulatie, perspectief nemen en samenwerken.Het huiswerk in de bovenbouw wordt langzaam meer zodat de leerlingen hier bekent mee raken en zich langzaam voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. De kinderen krijgen leerwerk mee voor de zaakvakken en voor Engels en voor spelling. Daarnaast krijgen ze waar nodig extra oefenwerk mee naar huis voor bijvoorbeeld rekenen.

Groep 8 is het eindstation van de basisschool. Aan het begin van dat schooljaar wordt er voorlichting gegeven aan ouders en kinderen over de procedure naar het voortgezet onderwijs. Groep 8 heeft vaak nog andere activiteiten die typisch voor groep 8 zijn: schoolkamp, klassenactiviteit, afscheidsavond. Wij willen graag, met u, dat de leerlingen na de basisschool op een juiste plek hun onderwijs vervolgen. Na de gesprekken in januari weten de leerlingen waar ze heen zullen gaan. De doorstroomtoets zal dit hopelijk bevestigen. Dan hebben ze een 8-tal jaren op De Duif geleerd, gepresteerd en een plezierige tijd gehad en zijn ze klaar voor hun volgende stap in hun toekomst.