Wat wij bieden

De Duif is een goede, gezellige en eigentijdse school. De kinderen die onze school na acht jaar verlaten zijn basisvaardig, betrokken, zelfstandig en leergierig. Ze hebben de moed om hun eigen keuzes te maken en gaan met hun talenten zelfstandig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Wij zijn trots op ons onderwijs en vatten graag enkele punten kort voor u samen:

Kleinschaligheid

Ieder mens wil gezien worden en dat geldt op De Duif niet anders. Wij kiezen daarom voor kleinschalige locaties met over het algemeen kleinere groepen. Zo hebben we elk kind in beeld en hebben we genoeg tijd om elk kind te bieden wat het nodig heeft.

Kansengelijkheid

Wij gunnen ieder kind gelijke kansen! Daarom hebben wij hoge verwachtingen van onze leerlingen en is er veel aandacht voor de basisvakken. Als je goed kunt lezen en rekenen gaat de wereld voor je open. Daarnaast nemen we onze maatschappelijke rol serieus en doen we er alles aan om onze leerlingen ook buiten het onderwijs de kansen te bieden waar ze recht op hebben. We werken nauw samen met de gemeente Nissewaard en het Jeugdeducatiefonds

Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is een belangrijke pijler binnen onze school. Als team zijn we elke dag bezig om actief in te zetten op een fijn pedagogisch klimaat, maar bieden we ook grenzen en duidelijkheid.

Schooljaar 2021-2022 hebben we een keuze gemaakt voor een pedagogische lijn binnen de school die helpend kan zijn in zelfde taal en zelfde afspraken: The Leader in Me.

Kwalitatief sterk onderwijs

Ons onderwijs is doelgericht met veel nadruk op de basisvakken zoals: lezen, rekenen en taal. Daarnaast werken we in de middag meer thematisch om ons onderwijs goed aan te laten sluiten op de belevingswereld van de kinderen. Vanaf groep 1 wordt er wekelijks Engels gegeven in de groepen.

Vanaf groep 1 is ons onderwijs doelgericht en daarbij is een goede instructie geven van wezenlijk belang. Wij doen dat op de EDI manier. (expliciet directe instructiemodel) Al onze leerkrachten worden getraind door Expertis.