De bibliotheek op school

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met (voor)lezen. Het legt de basis waar een kind een leven lang profijt van heeft.Lezen is goed voor de schoolprestaties van kinderen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces. Daarom kiezen de De Duif en de Bibliotheek voor de landelijke aanpak de Bibliotheek op school . Dat betekent dat bibliotheek en school nauw samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Op beide locaties zijn prachtige schoolbibliotheken opgezet met een goede boekencollectie in de nabijheid van kinderen. De leescoördinator van de school en leesconsulent van de bibliotheek ondersteunen de leerkrachten bij het werken aan leesbevordering en mediawijsheid 

Met de Bibliotheek op school kiest het team van De Duif voor:

  • betere taal- en leesvaardigheden van kinderen. Ze besteden meer tijd aan lezen en worden er daardoor beter in;
  • betere informatievaardigheden van kinderen. Ze worden handiger in het zoeken naar informatie, in boeken en op het internet en ze beoordelen de gevonden informatie beter;
  • een stevige basis voor de verdere schoolcarri√®re van kinderen;
  • inzicht in resultaten met behulp van de bijbehorende monitor;
  • structurele samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek