Sociale veiligheid

Een kind dat gepest wordt, kan dat zijn hele leven met zich meedragen. Het is daarom van wezenlijk belang dat het kan opgroeien in een veilige omgeving. Dat is een taak van de hele maatschappij. Een leerling die een groot deel van zijn dag op school doorbrengt, moet er dus op kunnen vertrouwen dat ook die er alles aan doet om ervoor te zorgen dat hij een zorgeloze schooltijd heeft en zich ook buiten de muren van het schoolgebouw en online veilig voelt (PO Raad).

Sociale veiligheid is een belangrijke pijler binnen onze school. Als team zijn we elke dag bezig om actief in te zetten op een fijn pedagogisch klimaat, maar bieden we ook grenzen en duidelijkheid. In de onderstaande bijlage vindt u ons beleid op het gebied van sociale veiligheid.

The Leader in Me is de pedagogische lijn waar het team in oktober 2021 voor heeft gekozen en wat we zullen integreren binnen ons onderwijs. Zo werken we preventief aan een veilig en sociaal klimaat.

De Duif heeft op elke locatie een intern vertrouwenspersoon. Deze persoon is ook de pest-coördinator. Bij de teamleden staat aangegeven wie dat per locatie zijn. Zij stellen zichzelf aan het begin van het schooljaar voor via social schools en gaan 2  keer per jaar de klassen rond om de leerlingen hier bewust van te maken. Op allebei de locaties hangt een brievenbus waar leerlingen een briefje in kunnen doen als ze ergens mee zitten. Zo kunnen ze ten alle tijden hun verhaal of hulpvraag kwijt.

Hieronder vindt u het sociaal veiligheidsbeleid van de Duif: