Kinderopvang

Voorschoolse en naschoolse opvang

Scholen hebben de plicht de voorschoolse en naschoolse opvang te organiseren tussen 7.30 uur en 18.30 uur.
De scholen binnen Nissewijs hebben besloten deze opvang niet zelf te gaan organiseren. Voor De Duif betekent dat, dat er een samenwerking is aangegaan met Partou en met Mundo. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst, teneinde een goede aansluiting te vinden tussen onderwijs en opvang.

Welke zaken zijn er in deze overeenkomst geregeld?

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en uitvoering van activiteiten buiten de schooltijden ligt bij de kinderopvang. De financiering, kwaliteit en uitvoering van de opvang vallen binnen het kader van de Wet op de Kinderopvang. U komt daardoor mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten. Er dient afstemming plaats te vinden tussen de school en de kinderopvang in de wijk m.b.t. het jaarplan van de school (wanneer zijn de kinderen vrij en is er mogelijk behoefte aan opvang?) en het vervoer tussen de school en de opvang.

U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang.

 Locatie Snoekenveen 

 

Peuteropvang Snoekenveen

In het gebouw van de Duif is ook peuteropvang van Partou: Peuteropvang Snoekenveen.

Spelend leren in een veilige, vertrouwde omgeving, dat kun je bij POV Snoekenveen. Wij werken met het VE programma Startblokken. Dit zie je terug in de hoeken die we hebben op de groep, o.a. bouwhoek, huishoek, leeshoek etc. Wij werken met lage kasten en kinderen mogen kiezen wat ze willen doen. We bieden een vast dagritme aan, dit biedt de kinderen duidelijkheid en structuur. In principe spelen we elkaar dag buiten, bij slecht weer doen we bewegingsspelletjes binnen of in het speellokaal van de school.

Onze peuteropvang heeft 4 groepen met max 16 kinderen per groep. Kinderen spelen 2 vaste dagdelen bij ons. Kinderen met een VE indicatie hebben de mogelijkheid om 4 dagdelen bij ons te spelen. De groepen hebben vaste dagdeel combinaties:
Maandagochtend/donderdagmiddag
Maandagmiddag/woensdagochtend
Dinsdagochtend/vrijdagochtend
Dinsdagmiddag/donderdagochtend

De kinderen spelen van 8.00 – 12.00 uur of van 12.30 – 16.30 uur. Inschrijven of aanvragen van een rondleiding is mogelijk via Partou.nl (keuze peuteropvang, d.m.v. het ingeven van de postcode worden de dichtstbijzijnde locaties aangegeven).

 Locatie Salamanderveen

 

In het gebouw is Mundo als buitenschoolse opvang. Van 7.00 - 19.00 uur vangen zij kinderen op.

Heeft u vragen of wensen omtrent de opvang, neemt u dan contact op met de directie van de school. De directie zal u kunnen informeren over de verschillende mogelijkheden.