Kinderopvang

Voorschoolse en naschoolse opvang

Scholen hebben de plicht de voorschoolse en naschoolse opvang te organiseren tussen 7.30 uur en 18.30 uur.

De scholen binnen de VCPO hebben besloten deze opvang niet zelf te gaan organiseren. Voor De Duif betekent dat, dat er een samenwerking is aangegaan met Partou (Smallsteps) en met Kinderopvangorganisatie Mundo op locatie Salamanderveen. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst, teneinde een goede aansluiting te vinden tussen onderwijs en opvang.

Welke zaken zijn er in deze overeenkomst geregeld?

De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en uitvoering van activiteiten buiten de schooltijden ligt bij de kinderopvang.

De financiering, kwaliteit en uitvoering van de opvang vallen binnen het kader van de Wet op de Kinderopvang. U komt daardoor mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

Er dient afstemming plaats te vinden tussen de school en de kinderopvang in de wijk m.b.t. het jaarplan van de school (wanneer zijn de kinderen vrij en is er mogelijk behoefte aan opvang?) en het vervoer tussen de school en de opvang.

Welke zaken regelt u zelf?

U regelt zelf de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang.

Meer informatie:  (Locatie Snoekenveen) of 

 (Locatie Salamanderveen)

Heeft u vragen of wensen omtrent de opvang, neemt u dan contact op met de directie van de school. Hij zal u kunnen informeren over de verschillende mogelijkheden.