The Leader in Me

‘Ik heb de moed om mijn eigen keuzes te maken en ik ga met mijn talenten zelfstandig en vol vertrouwen de toekomst tegemoet.’

CBS de Duif heeft sinds oktober 2021 ervoor gekozen een “The Leader in Me school” te willen worden, een basisschool die werkt vanuit het gedachtegoed van Stephan Covey. Na een zorgvuldige zoektocht naar de voor onze school best mogelijke methodiek ter ontwikkeling van sociale vaardigheden en burgerschap bij kinderen, tekende team van CBS de Duif voor dit traject!

The Leader in Me ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Dat is iets heel anders dan hiërarchisch leiderschap, waarbij het gaat om een gezagsverhouding. Het gaat hier om leidinggeven aan jezelf en inzicht in jezelf en je relatie met de ander. Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in allerlei (sociale) situaties.

We werken in de hele school, groep 1 tot en met 8, met hetzelfde symbool: De Boom van de 7 gewoonten.

Stephen Covey is een bekendheid in Amerika. In 1989 schreef hij het best verkochte managementboek allertijden: “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap” .De 7 eigenschappen, oorspronkelijk bedoeld voor leidinggevenden, bleken zeer effectief toepasbaar voor iedereen die zichzelf wil ontwikkelen en/of zijn relaties met anderen wil versterken.

De theorie achter de 7 eigenschappen is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar “zelf-leiderschap”. Zowel op het niveau van volwassenen, maar ook, zij het speelser, op het niveau van kinderen. En daar ontstond het Covey “Leader in Me-Traject” voor kinderen in de basisschoolleeftijd!