Team

Het team van De Duif geeft dagelijks vorm en inhoud aan het onderwijs op onze school. Groepsleerkrachten zijn eindverantwoordelijk voor de leerlingen van hun groep. Zij worden daarbij ondersteunt door onderwijsassistenten, leraar ondersteuners en een gastvrouw. De algehele leiding ligt in handen van het Onderwijskundig Team met als eindverantwoordelijke de schoolleider.

Annabelle van Wijk

Schoolleider

Nanda van Loo

Lid van het Onderwijskundig Team

Meer info

Esther de Wekker

Intern Begeleider (meerschools)

Evelyn Ouborg

Intern begeleider

Meer info

Ineke Stoutjesdijk

Kikkergroep Salamanderveen

Ina Aalbersberg

Kikkergroep Salamanderveen

Carla van der Windt

Groep 3/4 Salamanderveen

Marloes 't Hart

Groep 3/4 Salamanderveen

Nicolette Janssen

Groep 5/6 Salamanderveen

Tamara Borgstrom

Leraarondersteuner en groep 5/6 Salamanderveen

Laura van Vugt

Lid van het Onderwijskundig Team, intern contactpersoon en leerkracht groep 7 Salamanderveen

Wanda van der Ploeg

Groep 7 Salamanderveen

Bianca Beekmans

Gastvrouw Salamanderveen

Lucy

Vrijwilliger kleutergroep Salamanderveen

Carla Hoogervorst

Vissengroep Snoekenveen

Tessa Smit

Libellegroep Snoekenveen

Ruben van Loo

Libellegroep Snoekenveen en Onderwijsassistent

Ellen Lagerwaard

Intern contactpersoon en leerkracht groep 3/4 Snoekenveen

Simone van Dam

Groep 3/4 Snoekenveen

Ikram Benaamari

Groep 5 Snoekenveen

Kirsten Verheij

Groep 5 Snoekenveen

Annika Thijssen

Groep 6 Snoekenveen

Anne Verzijl

Lid van het Onderwijskundig Team en leerkracht groep 8 Snoekenveen

Joan Muyden

Leraarondersteuner

Daniëlle Groenewegen

Onderwijsassistent

Daan Goede

Vakleerkracht gym

Astrid Meulstee

Administratie