Team

Het team van De Duif geeft dagelijks vorm en inhoud aan het onderwijs op onze school. Groepsleerkrachten zijn eindverantwoordelijk voor de leerlingen van hun groep. Zij worden daarbij ondersteunt door onderwijsassistenten, leraar ondersteuners en een gastvrouw. De algehele leiding ligt in handen van het Onderwijskundig Team met als eindverantwoordelijke de schoolleider.

Annabelle van Wijk

Schoolleider

Nanda van Loo

OT Bedrijfsvoering & personeel

Meer info

Esther de Wekker

OT Onderwijs & kwaliteit

Evelyn Ouborg

Intern begeleider, groep 2/3 Snoekenveen

Meer info

Ineke Stoutjesdijk

Kikkergroep Salamanderveen

Carla van der Windt

Groep 3/4 Salamanderveen

Marloes vd Windt

Groep 3/4 Salamanderveen

Nicolette Janssen

Groep 5/6 Salamanderveen

Tamara Borgstrom

Leraarondersteuner en groep 5/6 Salamanderveen

Laura van Vugt

Locatieleider Salamanderveen, intern vertrouwenspersoon en leerkracht groep 8

Wanda van der Ploeg

Groep 8 Salamanderveen

Bianca Beekmans

Onderwijsassistent Salamanderveen

Ruben van Loo

Onderwijsassistent Salamanderveen

Tessa Smit

Onderwijsassistent Snoekenveen, Kikkergroep Salamanderveen

Lucy

Vrijwilliger kleutergroep Salamanderveen

Carla Hoogervorst

Vissengroep Snoekenveen

Ellen Lagerwaard

Intern vertrouwenspersoon en leerkracht groep 2/3 Snoekenveen

Simone van Dam

Groep 4/5 Snoekenveen

Annika Thijssen

Groep 6 Snoekenveen

Anne Verzijl

Locatieleider Snoekenveen en leerkracht groep 7

Yoeran Moreel

Groep 7 Snoekenveen

Daniëlle Groenewegen

Onderwijsassistent Snoekenveen, groep 6 Snoekenveen

Daan Goede

Vakleerkracht gym

Vivian Fok

Vakleerkracht gym

Lesley Markestein

VVE coördinator

Astrid Meulstee

Administratie