Jonge kind (onderbouw)

Bij het binnenkomen worden de kinderen begroet door de leerkracht. We beginnen iedere ochtend met een inloop. De kinderen kiezen een activiteit waarmee zij kunnen spelen. De leerkracht heeft dan tijd om met kinderen individueel of in groepjes extra instructie te geven.Na de inloop beginnen we in de kring met het openen van de dag door middel van een verhaal of lied uit Trefwoord en volgt er een reken- of taalactiviteit. Met rekenen gebruiken we de rekenspellen van Met sprongen vooruit. Dit is een compleet rekenprogramma waarbij alle rekendoelen aan bod komen. Met taal zijn we bezig met voorbereidende activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan auditieve oefeningen en het lezen en uitspelen van een prentenboek. 

Na de kring spelen we bij goed weer buiten. We spelen met diverse buitenspeelmaterialen. Bij slecht weer gymmen we in het speellokaal. We spelen spelletjes of maken gebruik van de gymmaterialen.
 

Hierna is het speel/werktijd.  In het aanbod bij de kleuters laten wij ons leiden door de uitgangspunten van basisontwikkeling en ontwikkelingsgericht onderwijs. Er wordt bij onze groepen 1/2 gewerkt en gespeeld in thema’s. We starten deze thema's altijd met een betekenisvolle activiteit. Er komt een brief of er is een probleem. Hiermee vergroten we de betrokkenheid waardoor het voor de kinderen meteen betekenisvol wordt. Tijdens het werken raken de kinderen spelenderwijs bekend met technieken als knippen, scheuren, plakken, verven, etc. Maar ook met begrippen als vormen, kleuren tegenstellingen etc. In de hoeken voegen we reken en taalactiviteiten toe zodat het spelend leren voldoende aan bod komt! Bij elk thema is er ook een themahoek wat refereert aan het thema van die periode.

Er wordt vanaf groep 1/2 wekelijks via het digibord Engels gegeven, ook dit gebeurt spelenderwijs met het benoemen van kleuren en het zingen van liedjes.

Alle vorderingen van uw kind wordt in een leerlingvolgsysteem genoteerd. Wij maken gebruik van het BOSOS observatiesysteem. Per jaar hebben we 2x oudergesprekken om de ontwikkeling te bespreken van uw kind. Natuurlijk kunt u dagelijks met ons in gesprek als dat nodig. Van alle dagelijkse dingen in de groep houden wij u graag op de hoogte via de Social Schools app. Kom gerust eens langs voor een informatief gesprek!