Identiteit

Op De Duif vinden we het belangrijk dat iedereen met een sociale en open instelling met elkaar omgaat en naar de wereld kijkt. Dat kan met het Christelijke geloof als basis, maar dat hoeft niet. Tijdens Kerstmis en Pasen besteden wij extra aandacht aan de Bijbelverhalen die hierbij horen en in de klassen wordt er dagelijks gebeden. Daarnaast worden er wekelijks bijbel- en spiegelverhalen voorgelezen die aansluiten bij thema’s als vriendschap, geduld, jaloezie etc.
We hebben evenveel respect voor andere geloven of overtuigingen. Er zal bijvoorbeeld in de groepen aandacht besteed worden als leerlingen Eind-al-fitr of Divali gevierd hebben.  Ook komen deze feesten voorbij in onze godsdienstmethode ‘Trefwoord’.

Bestuur, leerkrachten, ouders en leerlingen hebben interesse en waardering voor elkaar. We vinden het belangrijk dat kinderen respectvol met elkaar omgaan, aandacht en zorg hebben voor hun omgeving, behulpzaam en attent zijn en respecteren dat iedereen uniek is.​

Onze school is daarmee een veilige omgeving, waar iedereen met plezier naartoe gaat. Wij werken op basis van vertrouwen, in onszelf en in de ander. Dat brengen we op de kinderen over.