Uw kind aanmelden

Als u wilt kennismaken met onze school kunt u een afspraak maken voor een rondleiding. Uw zoon of dochter is daarbij ook van harte welkom! Als u voor onze school kiest, dient u uw zoon of dochter bij ons in te schrijven. Vooraf aan de inschrijving vragen wij altijd, na uw toestemming, informatie aan de opvang, gastouder en aan u zodat we zeker weten dat onze school de juiste plek is voor uw zoon of dochter.U kunt alle formulieren bij ons op school ophalen. De gegevens die wij via het aanmeldformulier van u vragen zijn wettelijk verplicht. Deze gegevens worden opgeslagen in de leerlingadministratie. Deze administratie valt uiteraard onder de wet op de persoonsgegevens.

Als uw kind nog geen vier is:

Als uw zoon of dochter bijna 4 jaar is mag hij of zij een aantal keer komen wennen. Voorafgaand aan deze "wen"-periode neemt de leerkracht contact met u op om  hierover afspraken te maken.

Als uw kind later instroomt door bijvoorbeeld een verhuizing

Als kinderen vanaf een andere basisschool bij ons willen starten, nemen wij altijd contact op met de vorige school. Hierbij wordt ook gevraagd om een onderwijskundig rapport. Daarna wordt besloten of uw kind bij ons op school wordt geplaatst. Oudere kinderen die bij ons worden ingeschreven, starten na onderling overleg in de betreffende groep.