Middenbouw

Iedere ochtend heet de leerkracht alle kinderen welkom bij de deur van de klas. De leerlingen gaan rustig naar hun plek en gaan aan de slag met hun starttaak. Deze taak wordt standaard opgeschreven op het digibord.

Na de starttaak en Trefwoord ( onze methode levensbeschouwing), gaan de kinderen aan de slag met de lezen, schrijven, taal en spelling. We gebruiken hiervoor de methodes Veilig Leren Lezen in groep 3 en de methodes  Taal Actief en de Schoolschrijver in de andere groepen.

Na de pauze gaan we rekenen. We rekenen uit de methode Getal en Ruimte junior. In groep 3 en 4 wordt hierbij gebruik gemaakt van het rekenrek of kralenketting. Vooraf aan de rekenles wordt het doel altijd helder gemaakt op het bord en weten de kinderen wat ze aan het eind van de les moeten kunnen of moeten weten.

In de middag doen de leerlingen van groep 3 ook allerlei activiteiten rond Veilig leren lezen in het lees- schrijfcircuit. Daarna is er vaak hoekenspel , waarin we knutselen, tekenen en spelen. Wekelijks wordt er via het digibord Engels gegeven.

In groep 4 en 5 wordt er in de middag ook thematisch gewerkt. Dit gebeurt aan de hand van de methode Blink voor de zaakvakken en de thema’s van de Schoolschrijver worden hier ook voor gebruikt. Twee keer per week krijgen de leerlingen les van de vakleerkracht in de sporthal.