Privacy op school

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. U vindt ons privacyreglement en de bijbehorende privacyverklaring, goedgekeurd door onze GMR, hier.

Digitaal leermateriaal

Wij zorgen ervoor dat er verwerkersovereenkomsten zijn met de aanbieders van leerprogramma’s waar wij gebruik van maken. Daarnaast worden de gebruikte computers, de digitale leermiddelen en de ict-infrastructuur goed beveiligd. Alle medewerkers hebben voldoende kennis om het privacybeleid en de AVG goed te kunnen uitvoeren.

Functionaris gegevensbeheer

Nissewijs heeft een externe functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld in de personen van Jose Schildwacht en Marion van der Horst van de CED groep volgens de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Meer informatie over de FG en hoe zij te bereiken zijn, vind je hier.

Foto’s en video’s

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt schriftelijk óf via ons Social community platform Social Schools toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de directie van de school.

Vragen?

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben over ons privacy beleid of de uitvoering en naleving van de AVG dan kunt u mailen naar: security-officer@nissewijs.nl